Pelastuslautakunta, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2024 – 2028 muutosesitys

VAKEDno-2022-702

Perustelut

Valmistelija: Apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen

Investointisuunnitelmaesityksen muutosesityksen valmistelu ja lähettäminen valtiolle tarkastettavaksi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuslautakunnan tulee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 24 §:n mukaisesti tehdä esitys Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaksi.

Vuosien 2024–2028 investointisuunnitelma käsiteltiin pelastuslautakunnassa 7.12.2022, Vantaan ja Keravan aluehallituksessa 14.12.2022 ja hyväksyttiin aluevaltuustossa 20.12.2022 lähetettäväksi sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle.

27.10.2023 sisäministeriön ja valtiovarainministeriön edustajat ilmoittivat, että heidän tulkintansa investointisuunnitelmasta on eri kuin mitä syksyllä 2022 kerrottiin. Nykyisen tulkinnan mukaan esim. paloasemien rakentaminen tulee merkitä ja lainanottovaltuutta hakea erikseen aina sille vuodelle, jolloin tehdään päätös kyseisestä hankkeesta. Näin ollen neljä uuttaa valmiusasemaa, jotka oli merkitty vuoden 2023 investointisuunnitelmaan ja sen lainanottovaltuuteen, pitää ajoittaa useammalle vuodelle. Nämä rakennushankkeet kilpailutetaan yksi kerrallaan.

Lisäksi pelastuslaitoksen ajoneuvojen osalta tehdään vuosittain korvaushankintaa, jonka myötä vanhin kalusto poistuu käytöstä ja korvataan uudella kalustolla. Nyt nämä korvaushankinnat tulee merkitä kyseisen vuoden investointisuunnitelmaan.

Edellä mainituilla täydennyksillä tehty pelastuslaitoksen investointisuunnitelman muutosesitys 2024–2028 liitetään osaksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen muutosesitystä ja toimitetaan aluevaltuuston käsittelyn ja aluehallituksen päätöksen jälkeen valtiolle.

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuosien 2024-2028 investointisuunnitelman muutosesityksen sisältö

Vantaalle rakennetaan neljä uutta valmiusasemaa vuosina 2023–2027 AVIn korjausmääräyksen mukaisesti. Vuonna 2024 käynnistyy järjestyksessä toisen valmiusaseman rakentaminen. Valmiusasema rakennetaan todennäköisesti Hakunilaan. Mikäli hankkeeseen osoitettu Hakunilan tontti osoittautuu rakennuskelvottomaksi, korvautuu se Korson valmiusaseman rakentamisena. Valmiusaseman rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 4 520 000 euroa.

Pelastuslaitos tekee vuosittain toistuvia hankintoja, joilla korvataan vanhentunutta ajoneuvokalustoa, vuonna 2024 hankintaan omaan taseeseen

  • korvaushankintana 22 henkilöautoa ja 5 miehistönkuljetusautoa, jotka osittain rahoitetaan poistuvien ajoneuvojen myynnillä. Näiden hankintojen arvo on noin 910 000 euroa.
  • korvaushankintana operatiivisen toimintavalmiuden ylläpitämiseksi yksi nostolavayksikkö ja 2 johtoyksikköä.

Lisäksi hankitaan AVIn korjausmääräyksen täyttämiseksi 2 kärkiyksikköä. Yhteensä näiden viiden pelastustoiminnan ajoneuvon investointikustannukseksi on arvioitu 2 000 000 euroa.

Kaikki edellä mainitut hankinnat rahoitetaan pitkäkestoisilla lainoilla (4–30 vuotta) ja ne huomioidaan pelastuslaitoksen talousarviossa poistoina.

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää esittää Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen investointisuunnitelman 2024–2028 muutosesityksen liittämistä osaksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vastaavaa muutosesitystä. Muutosesitys käsitellään aluehallituksessa ja edelleen aluevaltuustossa, joka päättää sen lähettämisestä hyväksyttäväksi valtiolle ennen vuoden 2023 loppua. Esitykseen voidaan tehdä teknisiä tarkennuksia, kun sitä yhteensovitetaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman muutosesitykseen.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, jyrki.landstedt@vakehyva.fi