Pelastuslautakunta, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2025 – 2029

VAKEDno-2023-4134

Perustelut

Asian valmistelija: apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen

 

Investointisuunnitelmaesityksen valmistelu ja lähettäminen valtiolle tarkastettavaksi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuslautakunnan tulee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 24 §:n mukaisesti tehdä esitys Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaksi.

28.11.2023 aluehallituksessa käsitellään pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaesitystä osana koko Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen investointisuunnitelmaesitystä. Hyvinvointialueen aluehallitus tekee esityksen investointisuunnitelmasta aluevaltuustolle, joka käsittelee sitä 12.12.2023. Hyvinvointialueen aluevaltuusto lähettää päättämänsä investointisuunnitelmaesityksen sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle.

Saatuaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman, sosiaali- ja terveysministeriö ja vastaavasti sisäministeriö hyväksyy tai hylkää suunnitelman. Jos sisäministeriö ei hylkää hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa koskevaa esitystä, se tekee päätöksen esitykseen sisältyvän pelastuslaitoksen osasuunnitelman hyväksymisestä.

Jos asianomainen ministeriö jättää investointisuunnitelmaa koskevaan esitykseen sisältyvän sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen osasuunnitelman hyväksymättä, hyvinvointialueen on toimitettava hyväksymättä jätetyn osasuunnitelman korvaava esitys viivytyksettä sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle.

Hyväksytyn investointisuunnitelman mukaiset hankkeet voidaan toteuttaa erikseen tehtävän päätöksenteon perusteella.

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuosien 2025-2029 investointisuunnitelman sisältö

Vantaalle rakennetaan neljä uutta valmiusasemaa vuosina 2023 - 2027 AVIn korjausmääräyksen mukaisesti. Vuonna 2025 käynnistyy järjestyksessä kolmannen valmiusaseman rakentaminen. Valmiusasema rakennetaan todennäköisesti Korsoon. Riippuen vuoden 2024 rakennushankkeen toteutumisesta, vaihtoehtoina voivat olla myös Hakunila tai Myyrmäki. Valmiusaseman rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 5 260 000 euroa.

Pelastuslaitos tekee vuosittain toistuvia hankintoja, joilla korvataan vanhentunutta ajoneuvokalustoa, vuonna 2025 hankintaan omaan taseeseen

  • korvaushankintana operatiivisen toimintavalmiuden ylläpitämiseksi 6 ensihoitoyksikköä. Investointikustannuksiksi on arvioitu 1 320 000 euroa.
  • korvaushankintana 10 henkilöautoa ja 5 miehistönkuljetusautoa, jotka osittain rahoitetaan poistuvien ajoneuvojen myynnillä. Näiden hankintojen arvo on noin 350 000 euroa.
  • korvaushankintana operatiivisen toimintavalmiuden ylläpitämiseksi 2 sammutusyksikköä ja 2 säiliöautoa.

Lisäksi hankitaan AVIn korjausmääräyksen täyttämiseksi 2 kärkiyksikköä. Yhteensä näiden kuuden pelastustoiminnan ajoneuvon investointikustannukseksi on arvioitu 2 400 000 euroa.

Kaikki edellä mainitut hankinnat rahoitetaan pitkäkestoisilla lainoilla (4 – 30 vuotta) ja ne huomioidaan pelastuslaitoksen talousarviossa poistoina.

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaesityksen. Esitykseen voidaan tehdä teknisiä tarkennuksia, kun sitä yhteensovitetaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, jyrki.landstedt@vakehyva.fi