Pelastuslautakunta, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus 3/2023 (1.1.-30.9.2023)

VAKEDno-2023-4121

Perustelut

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osavuosikatsauksessa nostetaan esiin seurantajakson aikana tapahtuneita huomioita pelastuslaitoksen toimintaympäristössä ja toiminnassa sekä analysoidaan näiden vaikutuksia pelastuslaitoksen palveluihin. 

Seurantajakson jälkeen, elo- ja syyskuun toteuman perusteella, voidaan todeta, että pelastustoiminnan ja ensihoidon henkilöstömenoissa on ylitysuhkaa talousarvioon nähden vuoden 2023 palkankorotuksista, kertakorvauksesta ja kutsurahoista johtuen. Näitä kuluja ei pystytty täysimääräisesti ennakoimaan syksyllä 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä. Lisäksi toimintatuottojen ennustetaan jäävän talousarviosta. Pelastuslaitos pyrkii sopeuttamaan toimintaansa siten, että mahdollinen alijäämä toteutuessaan jää mahdollisimman pieneksi. 

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteessä esitelty osavuosiraportti 1.1. – 30.9.2023 ja lähettää sen Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueille sekä HUS Akuutti, ensihoidolle tiedoksi. 

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, jyrki.landstedt@vakehyva.fi

Kokouskäsittely

Jäsen Sanna Kervinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18:19

Jäsen Erkki Kauranen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18:55

Jäsen Jonna Wecström poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18:58

Jäsen Sirpa Peura poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19:02