Pelastuslautakunta, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Muut asiat

Ehdotus

Pelastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita esille nousevia asioita.

Päätös

Pelastuslautakunnalla ei ollut muita asioita käsiteltävänä. 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, jyrki.landstedt@vakehyva.fi