Pelastuslautakunta, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Palomiehen virkanimikkeen muuttaminen sammutinhuollon vastaavaksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksessa 1.12.2023 alkaen

VAKEDno-2023-4117

Perustelut

Asian valmistelija: palopäällikkö Teemu Göös

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 24 §:n mukaan pelastuslautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää pelastuslaitoksen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkojen kelpoisuusvaatimusten ja nimikkeiden muuttamisesta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sammutinhuolto on aiemmin järjestetty työvuorosta käsin tapahtuvaksi. Yksi Palomiehen virkanimikkeellä toimiva viranhaltija on päätoimisena ja kokoaikaisena virkatehtävänään hoitanut sammutinhuollon tehtäviä 5/2019 lähtien. Virkatehtävän osuvampi virkanimike ko. tehtävissä on sammutinhuollon vastaava.

Päätoimisena virkatehtävänään sammutinhuollon tehtäviä suorittava palomies Niko Vilja on antanut suostumuksen virkanimikkeen muutokselle.

Sammutinhuollon vastaava viran kelpoisuusehdoksi määritetään Pelastuslainsäädännön edellyttämä kelpoisuus miehistövirkaan (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, 6§) tai muu tehtävään soveltuva kelpoisuus. C-luokan voimassa oleva ajokortti.

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää: 

  1. muuttaa palomiehen virkanimikkeen sammutinhuollon vastaavaksi ja
  2. määrittää sammutinhuollon vastaava viran kelpoisuusehdoksi pelastuslainsäädännön edellyttämä kelpoisuus miehistövirkaan (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, 6 §) tai muu tehtävään soveltuva kelpoisuus sekä C-luokan voimassa oleva ajokortti.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, jyrki.landstedt@vakehyva.fi