Pelastuslautakunta, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2024–2026 esittely ja lähettäminen hyväksyttäväksi edelleen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle.

VAKEDno-2023-3227

Perustelut

Vantaan ja Keravan sekä Keski-uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunta päätti kokouksessaan 6.9.2023 § 34 lähettää Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelutasopäätöksen lausunnolle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle sekä toiminta-alueen kuntiin. Lausunnot pyydettiin toimittamaan 11.10.2023 mennessä.  

Määräaikaan mennessä saatiin 7 lausuntoa seuraavilta tahoilta:  

  • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue  
  • Keravan kaupunki  
  • Hyvinkään kaupunki  
  • Mäntsälän kunta  
  • Nurmijärven kunta  
  • Pornaisten kunta  
  • Vantaan kaupunki  

Palvelutasopäätöksessä on huomioitu aluehallintoviraston antama lausunto sekä arviointi palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta palvelutasopäätöksen valmisteluvaiheessa. Palvelutasopäätöksessä on huomioitu myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen laatima selvitys pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta alueellaan sekä aluehallintoviraston vuosittainen asiantuntija-arvio sekä toiminta-alueen kuntien ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lausunnot. 

Palvelutasopäätös valmistellaan vuosille 2024–2026. Palvelutasopäätös ja riskianalyysi ovat salassa pidettäviä (JulkL 621/1999 24 § 1 mom. 8 k). Palvelutasopäätöksestä valmistellaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuustokäsittelyä varten julkinen versio.  

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää lähettää liitteenä olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2024–2026 ja Uudenmaan riskianalyysin edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.   

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, jyrki.landstedt@vakehyva.fi

Kokouskäsittely

Jäsen Kalle Mustonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:03

Pelastuspäällikkö Jorma Alho saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:07

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:13

Jäsen Annina Nuutinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:32

Jäsen Jonna Wecström saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:36

Liitteet

Oheismateriaali