Pelastuslautakunta, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Sopimuspalokuntien neuvottelukunnan jäsenen nimeäminen

VAKEDno-2023-4131

Perustelut

Valmistelija: apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen, pelastuspäällikkö Sami Kanerva 

Pelastuslautakunta päätti 31.8.2022 § 7 asettaa sopimuspalokuntien neuvottelukunnan, ​jonka tehtävänä on edistää sopimuspalokuntien yhteistoimintaa sekä yhteydenpitoa pelastuslaitokseen kanssa. 2.11.2022 pelastuslautakunta nimesi neuvottelukunnan jäseniksi Vantaan sopimuspalokunnista 2 varsinaista jäsentä ja Hyvinkään, Keravan, Järvenpään, Nurmijärven, Mäntsälän, Pornaisen ja Tuusulan sopimuspalokunnista kustakin yhden kuntakohtaisen varsinaisen jäsenen. Lisäksi kullekin jäsenelle nimettiin henkilökohtainen varajäsen. Nimeäminen tehtiin aluevaltuustokaudeksi. Pelastuslaitoksen viranhaltijat ovat neuvottelukunnassa asiantuntijajäseninä. 

Henkilövaihdosten seurauksena sopimuspalokuntien neuvottelukunta esittää Mäntsälän sopimuspalokuntia edustavan varsinaisen jäsenen vaihtamista. Henri Kaikon tilalla esitetään nimettäväksi Eero Talvi. Varajäsenenä jatkaa Timo Leino. 

 

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää nimetä sopimuspalokuntien neuvottelukunnan jäseneksi Mäntsälästä Eero Talven. Henkilökohtaisena varajäsenenä jatkaa Timo Leino. 

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, jyrki.landstedt@vakehyva.fi