Tarkastuslautakunta, kokous 11.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Lähetekeskustelu tarkastuslautakunnan esityksestä ulkoista valvontaa koskeviksi hallintosäännön muutoksiksi

VAKEDno-2023-40

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Perustelut

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan, tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi hyvinvointialueen hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunta käy lähetekeskustelun hallintosäännön muutostarpeista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta käy ja merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun hallintosäännön muutostarpeista tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi lähetekeskustelun hallintosäännön muutostarpeista tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi

 

Kokouskäsittely

Mika Niikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.33-18.46 väliseksi ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi tämän ajan Ulla Kaukola.