Tarkastuslautakunta, kokous 11.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Muut asiat

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi, että esiin ei noussut muita pöytäkirjaan merkittäviä asioita. 

Lisätietoja päätökseen antaa tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi