Tarkastuslautakunta, kokous 11.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Seuraavan kokouksen valmistelu

VAKEDno-2022-621

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta kuulee seuraavassa kokouksessaan 15.2.2023 tilintarkastajan vuoden 2022 tilinpäätöstarkastuksen työohjelman sekä viestinnän palvelualueen ajankohtaisia asioita. Kokoukseen kutsutaan tilintarkastaja, viestintäjohtaja ja viestintäpäällikkö. 

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi