Tarkastuslautakunta, kokous 13.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tarkastuslautakunnan talouden ja toiminnan toteuma 2023

VAKEDno-2024-1154

Valmistelija

  • Taija Myyrä, Tarkastaja, taija.myyra@vakehyva.fi
  • Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Perustelut

Vantaan- ja Keravan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan tehtävänä on lain hyvinvointialueesta 125§ mukaisesti valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Tarkastuslautakunta valvoo, että hyvinvointialuelain 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan, ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi sekä julkaisee yhteenvedon sidonnaisuuksista hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Vuoden 2023 arviointiohjelma hyväksyttiin tarkastuslautakunnassa 15.4.2023. Vuoden 2023 aikana tarkastuslautakunta kokoontui kokouksiin 11 kertaa. Näiden lisäksi pidettiin yhteisseminaari Vantaan ja Keravan tarkastuslautakuntien kanssa. Tarkastuslautakunnan laatima vuoden 2022 arviointikertomus käsiteltiin aluevaltuustossa 12.6.2023. Tarkastuslautakunta laati vuoden 2023 toiminnasta väliarvioinnin, joka käsiteltiin aluevaltuustossa 11.9.2023. Toimenpideselvitys hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja huomioiden pohjalta käsiteltiin aluevaltuustossa 23.10.2023. Tarkastuslautakunnan alainen ulkoisen tarkastuksen yksikkö valmistelee tarkastuslautakunnan alaiset asiat.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut vuonna 2023 BDO Audiator Oy:n JHT, HT Minna Ainasvuori vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymiseen asti ja tilikauden 2023 tilintarkastusyhteisönä aloitti TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, HT Jukka Vuorio. Tilintarkastusta on hankittu 35 päivää vuonna 2023.

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys hyväksyttiin tarkastuslautakunnassa 15.11.2022. Tarkastuslautakunnan kulut sisällytettiin konsernipalvelujen toimialan määrärahoihin. Tarkastuslautakunnan kulut koostuvat pääosin palkkioista, palkoista ja palvelujen ostoista. Liitteenä on tarkastuslautakunnan talouden toteumaraportti tilanteessa 31.12.2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee toiminnan ja talouden toteuman vuodelta 2023 tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi toiminnan ja talouden toteuman vuodelta 2023 tiedoksi.