Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Tilintarkastuksen loppuraportointi 2023

VAKEDno-2023-2908

Valmistelija

  • Taija Myyrä, Tarkastaja, taija.myyra@vakehyva.fi

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vastuunalainen tilintarkastaja TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n JHT, HT Jukka Vuorio raportoi vuoden 2023 tilintarkastuksen toteutumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee raportoinnin tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastuksen loppuraportin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Jan-Peter Sjöroos saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa klo 17:07. Tilintarkastaja Jukka Vuorio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:50.