Vanhusneuvosto, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kotihoidon palveluseteli-hankesuunnitelman esittely

VAKEDno-2024-2660

Perustelut

Asian valmistelija: erityisasiantuntija Sara Sahanen, sara.sahanen@vakehyva.fi

 

Tässä kokouksessa erityisasiantuntija Sara Sahanen esittelee vanhusneuvostolle palvelusetelien sääntökirjan yleisen osan ja kotihoidon palvelukohtaisen osan uudistamisen -hanketta ja sen editymistä.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää merkitä asian esittelyn tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti merkitä asian esittelyn tiedoksi.

 

 

Kokouskäsittely

Jäsen Markku Weckman, kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja ja erityisasiantuntija Sara Sahanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn päättyessä kello 15.31.