Vanhusneuvosto, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kaksikielisyysohjelman esittely

VAKEDno-2024-2663

Perustelut

Asian valmistelija: erityisasiantuntija Tea Brusas, tea.brusas@vakehyva.fi

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on kaksikielinen hyvinvointialue, jolla on velvollisuus huolehtia ruotsin- ja suomenkielisen väestön oikeuksien yhdenvertaisesta toteutumisesta hyvinvointialueen kaikilla palvelualueilla asioidessa. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kaksikielisyysohjelma ja toimintasuunnitelma on hyväksytty aluevaltuuston kokouksessa 12.6.2023. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella toimii kaksikielisyysohjelman ohjausryhmä (kieliohjausryhmä), jonka tehtävä on edistää, ohjata ja koordinoida kaksikielisyysohjelman toteuttamista asiakasturvallisuutta vahvistavalla tavalla.

Erityisasiantuntija Tea Brusas esittelee vanhusneuvostolle hyvinvointialueen kaksikielisyysohjelmaa ja sen ohjausryhmän toimintaa. 

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää merkitä asian esittelyn tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti merkitä asian esittelyn tiedoksi.

Kokouskäsittely

Erityissuunnittelija Tea Brusas poistui kokouksesta asian käsittelyn päättyessä kello 13.57.