Vanhusneuvosto, kokous 14.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ikääntyneiden palveluopas (lisäpykälä)

Perustelut

Kokouksessa tutustutaan valmistuneen ikääntyneiden palveluoppaan sisältöön ja käydään keskustelua sen jakelusta sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi keskustelun oppaan sisällöstä ja sen jakelusta sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi keskustelun oppaan sisällöstä ja sen jakelusta sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä.