Vanhusneuvosto, kokous 14.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Lausunnon antaminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelmasta vuosille 2023-2030

VAKEDno-2023-4413

Perustelut

Vanhusneuvoston tehtävänä on ottaa kantaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla neuvosto arvioi olevan merkitystä ikääntyneen väestön ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Vanhusneuvosto on mukana myös osallistumisen ja kuulemisen kehittämisessä hyvinvointialueella. 

Vanhusneuvosto käy tässä kokouksessa lähetekeskustelun hyvinvointialueen Uudistusohjelmasta vuosille 2023-2030, päättää lausunnon antamisesta ja sen valmistelusta.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

  1. käydä lähetekeskustelun Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelmasta vuosille 2023-2030;
  2. lausunnon antamisesta ja sen valmistelusta.

 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti

  1. käydä lähetekeskustelun Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelmasta vuosille 2023-2030;
  2. lausunnon antamisesta ja sen valmistelusta; ja
  3. järjestää ylimääräisen sähköpostikokouksen 3.4.2024 valmiin lausunnon käsittelyä varten, jonka jälkeen neuvosto toimittaa lausuntonsa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että vanhusneuvosto päätti yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen 3-kohdan, joka kuuluu seuraavasti: "järjestää ylimääräisen sähköpostikokouksen 3.4.2024 valmiin lausunnon käsittelyä varten, jonka jälkeen neuvosto toimittaa lausuntonsa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle". 

Käsittelyn aikana vanhusneuvosto päätti perustaa lausuntotyöryhmän lausunnon valmistelemiseksi. Lausuntotyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Marja-Liisa Saares ja jäseniksi Kauko Passi sekä Marja Leppänen.