Vanhusneuvosto, kokous 14.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Vanhusneuvoston kokoustiedote

VAKEDno-2024-1039

Perustelut

Vanhusneuvoston tehtävänä on ottaa kantaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla neuvosto arvioi olevan merkitystä ikääntyneen väestön ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Vanhusneuvosto on mukana myös osallistumisen ja kuulemisen kehittämisessä hyvinvointialueella. 

Vanhusneuvosto käy tässä kokouksessa keskustelun kokoustiedotteen laadinnasta, päättää kokoustiedotteen käyttöönotosta ja muista toimittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

  1. kokoustiedotteen käyttöönotosta sekä;
  2. kokoustiedotteen muista toimittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

  1. kokoustiedotteen käyttöönotosta sekä;
  2. että kokoustiedotteen muista toimittamiseen liittyvistä kysymyksistä vastaa vanhusneuvoston koordinaattori yhteistyössä työvaliokunnan kanssa.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana vanhusneuvosto päätti yksimielisesti muuttaa päätösehdotuksen 2-kohta kuulumaan seuraavasti:

"että kokoustiedotteen muista toimittamiseen liittyvistä kysymyksistä vastaa vanhusneuvoston koordinaattori yhteistyössä työvaliokunnan kanssa."