Vanhusneuvosto, kokous 14.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailutuksen esittely

VAKEDno-2024-1041

Perustelut

Kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Aila Halonen esittelee vanhusneuvostolle ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailutuksen asiaa ja sen valmistelua ja pyytää neuvostolta nostoja asioista, joihin olisi tärkeää kiinnittää huomiota asian valmistelussa. 

Ehdotus

Esittelijä: Aila Halonen, kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja, aila.halonen@vakehyva.fi.

Vanhusneuvosto päättää

  1. merkitä asian esittelyn tiedoksi;
  2. antaa lausuntonsa ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailutuksesta kokouksessaan 17.4.2024.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

  1. merkitä asian esittelyn tiedoksi;
  2. antaa lausuntonsa ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailutuksesta kokouksessaan 17.4.2024.