Vanhusneuvosto, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Muut mahdolliset asiat

VAKEDno-2023-3717

Perustelut

  • Vanhusneuvosto on nimennyt kokouksessaan 1.12.2022 § 7 lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksiin edustajakseen Kauko Passin ja varaedustajaksi Marja Leppäsen. Kokouksessaan 9.2.2023 § 7 vanhusneuvosto on nimennyt vanhusten palvelut -jaoston kokouksiin edustajakseen Marja Leppäsen ja varaedustajaksi Ulla Martikaisen. Kokouksessa kuullaan vanhusneuvoston edustajien terveiset kyseisten toimielimien kokouksista.

 

  • Tiedoksi vanhusneuvosto loppuvuoden kokousaikataulu
    • 16.11. klo 13
    • 13.12. klo 13

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää kuulla ja merkitä tiedoksi vanhusneuvoston edustajien terveiset muiden toimielimien kokouksista.

Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi loppuvuoden kokousaikataulun.

Päätös

Vanhusneuvosto kuuli Marja Leppäsen terveiset vanhusten palvelut -jaostosta, jossa oli muun muassa työpajatyöskentely koskien vanhusten palvelujen toimialan palveluverkkoa.

Vanhusneuvosto kuuli Kauko Passin terveiset lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnasta. Passi toi esille muun muassa, että järjestöavustusten hakemuskausi alkaa 1.11. ja päättyy 30.11. klo 16. 

 

Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi vanhusneuvoston edustajien terveiset muiden toimielimien kokouksista.

Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi loppuvuoden kokousaikataulun.

Kokouskäsittely

Minna Lahnalampi-Lahtinen poistui kokouksesta 16.00.