Vanhusneuvosto, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Selvitys yksityisiltä palveluntuottajilta sekä kolmannelta sektorilta ostetuista vanhuspalveluista

VAKEDno-2023-3837

Perustelut

Ostopalveluiden järjestämisen ja Valvonta ja tuottajaohjauksen esitys, yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat, niiden rooli sekä niiden toiminnan valvonta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, esittelijöinä Vanhuspalveluista Satu Kiuru ja konsernipalveluista Heikki Ruotanen

Ehdotus

Vanhusneuvosto merkitsee tiedoksi esityksen. 

Päätös

Vanhusneuvosto kävi keskustelua ja toi ongelmakohtia esille. Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi esityksen.