Vanhusneuvosto, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2024

VAKEDno-2023-3720

Perustelut

Vanhusneuvosto laatii vuosittain oman toimintasuunnitelmansa.

Ehdotus

Vanhusneuvosto käy lähetekeskustelun toimintasuunnitelman laatimisesta vuodelle 2024.

Päätös

Vanhusneuvosto kävi lähetekeskustelun toimintasuunnitelman laatimisesta vuodelle 2024. Jäsenten näkökohdat kirjattiin ylös ja näiden pohjalta työvaliokunta valmistelee toimintasuunnitelman.