Vanhusneuvosto, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat

VAKEDno-2023-3718

Perustelut

Asian valmistelija: vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen

Kokouksessa kuullaan katsaus vanhusten palvelujen toimialan ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi katsauksen vanhusten palvelujen toimialan ajankohtaisista asioista.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi katsauksen vanhusten palvelujen toimialan ajankohtaisista asioista.

Kokouskäsittely

Satu Kiuru poistui kokouksesta 14.00.

Heikki Ruotanen poistui kokouksesta 14.00.