Vanhusneuvosto, kokous 22.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Vanhusneuvoston viestintäsuunnitelman laatiminen

VAKEDno-2024-1709

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: Kalle Kivisalo, viestintäasiantuntija.

Tässä kokouksessa viestintäasiantuntija Kalle Kivisalo esittelee vanhusneuvostolle laatimaansa viestintäsuunnitelman luonnosta, jonka pohjalta vanhusneuvosto laatii viestintäsuunnitelmansa vuodelle 2024.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

  1. merkitä tiedoksi Kalle Kivisalon viestintäsuunnitelman luonnoksen 
  2. laatia sen pohjalta vanhusneuvoston viestintäsuunnitelman vuodelle 2024.

 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti

  1. merkitä tiedoksi Kalle Kivisalon viestintäsuunnitelman luonnoksen 
  2. laatia sen pohjalta vanhusneuvoston viestintäsuunnitelman vuodelle 2024.

Perustelut

Tässä kokouksessa vanhusneuvosto käy lähetekeskustelun laadittavasta viestintäsuunnitelmasta vuodelle 2024.

Viestintäsuunnitelma auttaa ja tukee vanhusneuvostoa ajankohtaisten ja tarpeellisten asioiden viestimisessä hyvinvointialueen asukkaille, järjestöille ja muille oleellisille tahoille. Vanhusneuvoston asioista ja olemassaolosta on tärkeä tiedottaa laajasti ja monikanavaisesti kaikille oleellisille kohderyhmille.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

  1. käydä lähetekeskustelun vanhusneuvoston viestintäsuunnitelman laadinnasta vuodelle 2024;
  2. laatia sen pohjalta vanhusneuvoston viestintäsuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti

  1. käydä keskustelun vanhusneuvoston viestintäsuunnitelman laadinnasta vuodella 2024;
  2. palauttaa asia takaisin valmisteluun ja siirtää viestintäsuunnitelman laatimisen valmisteluvastuun työvaliokunnalle;
  3. laatia työvaliokunnan kesken viestintäsuunnitelmaluonnoksen pohjalta vanhusneuvoston viestintäsuunitelma vuodelle 2024

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana vanhusneuvosto päätti yksimielisesti muuttaa päätösehdotuksen 2-kohta kuulumaan seuraavasti:

"palauttaa asia takaisin valmisteluun ja siirtää viestintäsuunnitelman laatimisen valmisteluvastuun työvaliokunnalle".

Lisäksi vanhusneuvosto päätti yksimielisesti lisätä päätösehdotuksen 3-kohta kuulumaan seuravasti:

"laatia työvaliokunnan kesken viestintäsuunnitelmaluonnoksen pohjalta vanhusneuvoston viestintäsuunitelma vuodelle 2024."