Vanhusneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Katsaus huoli-ilmoituksista Seniorineuvolassa

VAKEDno-2024-323

Perustelut

Esittelijä: Susanne Laine, tehtäväaluepäällikkö.

Kokouksessa kuullaan katsaus huoli-ilmoituksista Seniorineuvolassa.

 

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi katsauksen huoli-ilmoituksista Seniorineuvolassa.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi katsauksen huoli-ilmoituksista Seniorineuvolassa.