Vanhusneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Muut mahdolliset asiat

Perustelut

Vanhusneuvosto käy keskustelua muista esille tulevista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Vanhusneuvosto käy keskustelua seuraavista ajankohtaisista asioista:

1. Vanhusneuvoston varajäsen Martti Kajasteen tilalle on valittu Risto Tyrväinen 19.9.2023 lukien (Keravan vanhusneuvosto 19.9.2023 § 31).

2. Vanhusneuvostojen 15.2 järjestettävän yhteistapaamisen paikka, aikataulu ja asiasisältö, viestintä.

Päätös

Vanhusneuvosto kävi keskustelua seuraavista ajankohtaisista asioista:

  1. merkitsi tiedoksi, että vanhusneuvoston varajäsen Martti Kajasteen tilalle on valittu Risto Tyrväinen 19.9.2023 lukien (Keravan vanhusneuvosto 19.9.2023 § 31).
  2. Raunio nosti esille, että virtsanäytevälineitä tulisi Sampolan palvelukeskuksesta. Se helpottaisi Keravan itäpuolen välineiden hakumatkaa, joka tällä hetkellä on vanhuksille pitkä ja maksaa.

  3.  Kauko Passi esitteli Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan käsittelemiä asioita.