Vanhusten palvelut -jaosto, kokous 7.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Lausunnon antaminen hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmasta

VAKEDno-2023-3646

Perustelut

Asian valmistelija: tilakeskuspäällikkö Pasi Salo 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluverkkojen rakenne pohjautuu fuusioitujen organisaatioiden eli Vantaan kaupungin, Keravan kaupungin, Eteva-kuntayhtymän, Kårkullan kuntayhtymän (Kårkulla samkommun) ja Keski-uudenmaan pelastuslaitoksen palveluverkkoihin. Palveluverkkoihin kuuluvaksi katsotaan sekä oman tuotannon palvelujen tilat ja palvelutoiminta sekä ostettujen palvelujen tilat ja palvelutoiminta.  

Aluehallitus on kokouksessaan 9.5.2023 § 119 merkinnyt tiedoksi palveluverkkojen tilannekatsauksen. Tämän jälkeen palveluverkkoa on vuoden 2023 aikana työstetty hyvinvointialueen tulevaisuusjaostoissa ja lisäksi aluevaltuusto on osaltaan käsittelyt hyvinvointialueen palveluverkkoa aluevaltuuston talous- ja strategiaseminaareissa 2.6.2023 ja 25.9.2023. Tulevaisuusjaostot ovat käsitelleet palveluverkkoa: 

 • Vanhusten palvelut -jaosto 17.5.2023 § 11, 31.8.2023 § 16 sekä 4.10.2023 § 20. 
 • Terveydenhuollon palvelut -jaosto 10.5.2023 § 12, 22.8.2023 § 18 sekä 11.10.2023 § 24.  
 • Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto 3.5.2023 § 9 sekä 19.10.2023 § 21.  
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto 15.3.2023 § 3, 10.10.2023 § 19 sekä 29.11.2023 § 23 

 

Palveluverkkosuunnitelman laatimista on tämän jälkeen käsitelty aluehallituksen selostustilaisuudessa 17.1.2024 ja kokouksessa 23.1.2024. Tämän jälkeen hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet ovat käsitelleet palveluverkkoa kokouksissaan: 

 • Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 1.2.2024 
 • Vanhusneuvosto 15.2.2024 
 • Vammaisneuvosto 15.2.2024 
 • Nuorisovaltuusto 26.2.2024  

 

Vaikuttamistoimielinten huomioiden jälkeen palveluverkkosuunnitelmaa on käsitelty aluehallituksen iltakoulussa 28.2.2024 sekä aluevaltuuston selostustilaisuudessa + iltakoulussa 29.2.2024 ennen lausuntopyyntökierrosta. 

Palveluverkkosuunnitelmasta pyydetään lausuntoja ajalla 1.3.-2.4.2024: 

 • Keravan ja Vantaan kaupunginhallituksilta 
 • Hyvinvointialueen tulevaisuusjaostoilta, pelastuslautakunnalta ja kansalliskielilautakunnalta 
 • Terveydenhuollon palvelut -jaosto 28.2.2024 
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto 5.3.2024 
 • Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto 6.3.2024 
 • Vanhusten palvelut -jaosto 7.3.2024 
 • Pelastuslautakunta 13.3.2024 
 • Kansalliskielilautakunta 13.3.2024 
 • Avoin kysely asukkaille, järjestöille ja muille yhteistyökumppaneille 

 

Lausuntokierroksen tuloksia on tarkoitus käsitellä aluehallituksen seminaarissa huhtikuun alussa, minkä jälkeen palveluverkkosuunnitelman on tarkoitus tulla aluehallituksen kokoukseen 16.4.2024 käsiteltäväksi niin, että se voitaisiin esittää edelleen aluevaltuuston 29.4.2024 hyväksyttäväksi. 

Tausta-aineistona palveluverkon käsittelyä varten esityslistan oheismateriaalina ovat luonnos Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmasta sekä sitä koskevat esittelydiat. 

 

Ehdotus

Vanhusten palvelut -jaosto merkitsee tiedoksi laaditun palveluverkkosuunnitelman, käy keskustelua palveluverkkosuunnitelmasta ja antaa kokouksessaan lausunnon dokumentista. 

Päätös

Vanhusten palvelut -jaosto merkitsi tiedoksi laaditun palveluverkkosuunnitelman, kävi keskustelua suunnitelmasta ja päätti antaa seuraavan lausunnon:

Jaosto pitää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palveluverkkoa hyvänä ja katsoo sen vastaavan monipuolisesti vanhusväestön tarpeita. Jaosto korostaa, että oman tuotannon ja ostopalveluiden tasapainon saavuttaminen on tärkeää palvelutuotannon tehokkuuden ja laadun kannalta. Huolenaiheita herättävät henkilöstön saatavuus ja digitaalisten palveluiden kehitys, mikä on peittävyystasoon liittyvien tavoitteiden kannalta tärkeä. Lisäksi jaosto korostaa palveluverkon toimipisteiden mielekkyyden ja kodinomaisuuden merkitystä asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Tonttien käytössä on pyrittävä maksimoimaan synergiaetua yhteistyössä kaupunkien kanssa. Jaosto korostaa, että näihin seikkoihin kiinnitetään huomiota, jotta voidaan taata korkealaatuiset, saavutettavat ja kestävät palvelut vanhusten hyvinvoinnin tueksi. 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa Minnan Lahnalampi-Lahtinen, minna.lahnalampi-lahtinen@vakehyva.fi.

Esteellisyys

 • Anitta Orpana

Kokouskäsittely

Anitta Orpana ilmoitti olevansa esteellinen yhteisöjääviyden perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19.33.

Tämä pykälä käsiteltiin §:n 10 jälkeen.