Vanhusten palvelut -jaosto, kokous 7.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Muutos vanhusten palvelut -jaoston kokousaikatauluun 2024 (lisäpykälä)

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 141 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.  

Vanhusten palvelut -jaosto on päättänyt kokouksessaan 30.11.2023 (§ 28) hyväksyä jaoston vuoden 2024 kokousaikataulut seuraavasti:

  • 31.1. klo 17.00
  • 7.3. klo 17.00
  • 14.5. klo 17.00
  • 29.8. klo 17.00
  • 9.10. klo 17.00

 

Päätöksenteon jälkeen on ilmennyt tarve muuttaa kokousaikataulua toukokuun 2024 osalta. Toukokuun 2024 vanhusten palvelut -jaoston kokous esitetään poistettavaksi kokousaikataulusta tarpeettomana.

Ehdotus

Esittelijä: Minnan Lahnalampi-Lahtinen, minna.lahnalampi-lahtinen@vakehyva.fi

Vanhusten palvelut -jaosto päättää perua toukokuun 14.5.2024 kokouksen tarpeettomana.

Päätös

Vanhusten palvelut -jaosto päätti

  1. perua toukokuun 14.5.2024 kokouksen tarpeettomana;
  2. järjestää toukokuun kokouksen sijaan tutustumiskäynnin hyvinvointialueen vanhusten palvelujen toimipisteeseen.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa Minnan Lahnalampi-Lahtinen, minna.lahnalampi-lahtinen@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Tämä pykälä käsiteltiin ennen § 9:ää.