Vanhusten palvelut -jaosto, kokous 7.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Toimialan ajankohtaiskatsaus (Vanhusten palvelut -jaosto)

VAKEDno-2024-421

Perustelut

Toimialajohtaja Minna Lahnalampi-​Lahtinen esittelee toimialan ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Minna Lahnalampi-​Lahtinen,​ vanhuspalvelujen toimialajohtaja,​ minna. lahnalampi-​lahtinen@vakehyva.fi

Vanhusten palvelut -​jaosto päättää merkitä tiedoksi toimialajohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Vanhusten palvelut -​jaosto päätti merkitä tiedoksi toimialajohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Lisätietoja päätöksestä antaa Minna Lahnalampi-​Lahtinen,​ vanhuspalvelujen toimialajohtaja,​ minna. lahnalampi-​lahtinen@vakehyva.fi.