Yksilöasioiden jaosto, kokous 12.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Salassa pidettävä, HenkilötietoL 13 §