Yksilöasioiden jaosto, kokous 12.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Oikaisuvaatimus ehkäisevää toimeentulotukea koskevassa asiassa

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24