Yksilöasioiden jaosto, kokous 22.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Salassa pidettävä, HenkilötietoL 13 §