Yksilöasioiden jaosto, kokous 22.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Oikaisuvaatimus säännöllisen kotona annettavan palvelun asiakasmaksua koskevassa asiassa

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 25 kohta