Yksilöasioiden jaosto, kokous 22.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Oikaisuvaatimus täydentävää toimeentulotukea koskevassa asiassa

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24