Yksilöasioiden jaosto, kokous 26.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Oikaisuvaatimus omaishoidontukea koskevassa asiassa

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24