Yksilöasioiden jaosto, kokous 26.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Oikaisuvaatimus päihde- ja riippuvuustyön erityispalvelua koskevassa asiassa

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 25 kohta