Nationalspråksnämnden, möte 10-04-2024

Protokollet är granskat

§ 20 Föredragandes lägesöversikt till sammanträdet 10.4

VAKEDno-2024-526

Beskrivning

Kati Liukko, direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster samt föredragande för nämnden, informerar nämnden om aktuella ärenden.

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärendet till kännedom.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.