Nationalspråksnämnden, möte 11-10-2022

Protokollet är granskat

§ 25 Ärenden för kännedom till den 11.10.2022

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Nämnden informeras om följande:

  • Seminarium PM september 2022
  • Promemoria om samarbetsavtal mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Olli Huuskonen, Johtajaylilääkäri, olli.huuskonen@vakehyva.fi

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärendena för kännedom.

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutade att anteckna för kännedom:

  1.  seminariets promemoria för september 2022 och promemoria om samarbetsavtal mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena;
  2.  koordinator för språklig likvärdighet Tea Brusas redogörelse om pågående projekt gällande svenskspråkiga beredningsarbetet.

 

Mer information om beslutet ges av förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen, olli.huuskonen@kerava.fi.

Möte hantering

Koordinator för språklig likvärdighet Tea Brusas berättade om pågående projekt gällande svenskspråkiga beredningsarbetet.