Nationalspråksnämnden, möte 11-10-2022

Protokollet är granskat

§ 23 Förändrings förslag till strategiförslaget

VAKEDno-2022-475

Beskrivning

Nationalspråknämndens medlemmar har tillsammans under höstens seminariedagar kommit fram till ett förslag gällande ändring av texten i strategiförslaget.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Olli Huuskonen, Johtajaylilääkäri, olli.huuskonen@vakehyva.fi

Nationalspråksnämnden föreslår ändringar och tillägg till strategiförslaget enligt bilaga. 

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutade att godkänna förändringsförslagen i strategiförslaget.

Mer information om beslutet ges av förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen, olli.huuskonen@kerava.fi.