Nationalspråksnämnden, möte 11-10-2022

Protokollet är granskat

§ 22 Föredragandes lägesöversikt till den 11.10.2022

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Olli Huuskonen, förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen samt föredragande för nämnden, informerar nämnden om aktuella ärenden.

 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Olli Huuskonen, Johtajaylilääkäri, olli.huuskonen@vakehyva.fi

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärendet för kännedom.

 

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutade att anteckna ärendet för kännedom.

Mer information om beslutet ges av förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen, olli.huuskonen@kerava.fi.