Nationalspråksnämnden, möte 11-10-2022

Protokollet är granskat

§ 24 Struktur på ledningen av den svenskspråkiga servicen

VAKEDno-2022-476

Beskrivning

Nationalspråknämndens medlemmar har tillsammans under höstens seminariedagar kommit fram till ett förslag gällande strukturen för den svenskspråkiga servicen.

 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Olli Huuskonen, Johtajaylilääkäri, olli.huuskonen@vakehyva.fi

Nationalspråksnämnden föreslår att Vanda och Kervo välfärdsområdets styrelse gör beslut om strukturen enligt nämndens följande förslag:

 

1. Chef för hela svenskspråkiga servicen

2. a. Specialsakkunnig

b. Koordinator

c. Specialsakkunnig inom förvaltning (sekreterare)

3. Språkambassadör på verksamhetsområdena (enligt nuvarande HUS modellen)

4. Kontaktpersoner på enheterna gällande svenskspråkig service och var och av vem man kan få den

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutade att godkänna beslutet enhälligt.

Mer information om beslutet ges av förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen, olli.huuskonen@kerava.fi.