Nationalspråksnämnden, möte 13-03-2024

Protokollet är granskat

§ 16 Ärenden till kännedom

VAKEDno-2024-523

Beskrivning

Nämnden informeras om följande:
 

  • Rapport om protokollöversättningarna
     

I början av 2024 överfördes koordineringen av översättandet av välfärdsområdets områdesstyrelsens och områdesfullmäktiges protokoll till välfärdsområdets förvaltning. Inom förvaltningen följs översättningarnas framsteg dagligen och de översatta protokollen publiceras då översättningarna har slutförts. Översatta materialet fås från översättningsbyråerna inom tre veckor, beroende på materialets omfattning. Översättningar av områdesstyrelsen och områdesfullmäktiges protokoll har beställts ända fram till slutet av 2024. Översättandet har framskridit enligt den tidtabell som presenterades för nationalspråksnämnden i februari.

Områdesfullmäktiges publicerade svenskspråkiga protokoll:  
Protokollen från 2023: 6/7  
Protokollen från 2022: 9/9 

Områdesstyrelsens publicerade svenskspråkiga protokoll:
Protokollen från 2023: 2/16  
Protokollen från 2022: 15/18

Som bilaga kommunikationens och varumärkeschef Mia Flygars lägesrapport om protokollöversättningarna. 
 

  • ​​​​​​Språktillägg 
     

Som bilaga anvisningarna för språktillägget i Vanda och Kervo välfärdsområde.
 

  • Invånarkvällen 16.4
     

Den första svenskspråkiga invånarkvällen för Vanda och Kervo välfärdsområdets invånare ordnas 16.4.

På invånarkvällen får du höra mer över en kopp kaffe om aktuella saker från välfärdsområdet samt diskutera med representanter från sektorerna. 

Invånarkvällen ordnas på adressen Nejlikvägen 17, 1 vån. Kl. 17.30-20 Mer information om evenemanget ger specialsakkunnig Tea Brusas, tea.brusas@vakehyva.fi.   

​​​​​

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden till kännedom.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.