Nationalspråksnämnden, möte 13-05-2024

Protokollet är granskat

§ 28 Ärenden till kännedom

VAKEDno-2024-523

Beskrivning

  • Rapport om protokollöversättningarna, uppdaterad till sammanträdet 13.5 

 

I början av 2024 överfördes koordineringen av översättandet av välfärdsområdets områdesstyrelsens och områdesfullmäktiges protokoll till välfärdsområdets förvaltning. Inom förvaltningen följs översättningarnas framsteg dagligen och de översatta protokollen publiceras då översättningarna har slutförts. Översatta materialet fås från översättningsbyråerna inom tre veckor, beroende på materialets omfattning. Översättningar av områdesstyrelsen och områdesfullmäktiges protokoll har beställts ända fram till slutet av 2024. Översättandet har framskridit enligt den tidtabell som presenterades för nationalspråksnämnden i februari och förvaltningen mottar nu veckovis färdiga översättningar från översättningsbyråer. ​​​​​

Områdesfullmäktiges publicerade svenskspråkiga protokoll:  
Protokollen från 2024: 1/2

Protokollen från 2023: 7/7  
Protokollen från 2022: 9/9 

Områdesstyrelsens publicerade svenskspråkiga protokoll:
Protokollen från 2024: 5/5

Protokollen från 2023: 16/16
Protokollen från 2022: 18/18

 

  • Ändring i tidsplanen för sammanträden hösten 2024

 

Efter nationalspråksnämndens sammanträde 10.4 § 21 har det skett en ändring i mötestidpunkterna för hösten 2024. Seminariet som ursprungligen var planerat att hållas fredagen den 1.11 har flyttats till fredagen den 22.11. Klockslaget för seminariet förblir detsamma. Inga andra ändringar har gjorts i mötestidpunkterna för hösten.

Nationalspråksnämndens tidplan för sammanträdena under hösten 2024 är alltså följande:

  • Onsdag 4.9 kl. 16:30
  • Onsdag 2.10 kl. 16:30
  • Fredag 22.11 kl. 9–15:
    • Seminarium
    • Möte (startar kl. 14:00)
  • Onsdag 11.12 kl. 16:30

 

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden till kännedom.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.