Hoppa till innehåll

Mötesdeltagare

Närvarande medlemmar

 • Patrik Karlsson - Ordförande
 • Hanna Holmberg-Soto
 • Klaus Kojo - Suppleant
 • Ann-Christine Teir
 • Tony Viksten

Övriga närvarande

 • Paulina Åhlgren - Förvaltningssakkunnig, Sekreterare
 • Tea Brusas - Specialsakkunnig för språklig likvärdighet
 • Minna Lahnalampi-Lahtinen - Sektordirektör för äldreservice
 • Susanne Laine - Uppgiftsområdeschef
 • Kati Liukko - Sektordirektör för hälsovårdstjänster, Föredragande
 • Tuomo Melin - Beredningschef
 • Maarit Raja-Aho - Välfärdsområdesstyrelsens ordförande

Frånvarande

 • Kaj Andersson - 1:a vice ordförande
 • Annette Kivistö
 • Max Mannola