Nationalspråksnämnden, möte 01-09-2022

Protokollet är granskat

§ 19 Ärenden för kännedom till den 1.9.2022

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Nämnden informeras om följande ärenden:

 

-PM från nämdens kvällskola den 23 augusti 2022

 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Olli Huuskonen, Johtajaylilääkäri, olli.huuskonen@vakehyva.fi

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärendena för kännedom.

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutade att anteckna ärendet för kännedom.

 

Mer information om beslutet ges av förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen, olli.huuskonen@kerava.fi.