Nationalspråksnämnden, möte 01-09-2022

Protokollet är granskat

§ 18 Nämndens seminarieprogram

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Seminarieprogrammet för seminariet i Tavastkulla gård 28.-29.9.2022. 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Olli Huuskonen, Johtajaylilääkäri, olli.huuskonen@vakehyva.fi

Nationalspråksnämnden beslutade att anteckna ärendet för kännedom.

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutade att anteckna ärendet för kännedom.

 

Mer information om beslutet ges av förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen, olli.huuskonen@kerava.fi.