Nationalspråksnämnden, möte 01-09-2022

Protokollet är granskat

§ 17 Presentation av broschyren som skickats till invånarna

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Det har publicerats en finskaspråkig broschyr gällande välfärdsområdet, som nu bearbetas till svenska. Och skickas därefter till alla svenskspråkiga hushåll inom Vanda och Kervo välfärdsområde.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Olli Huuskonen, Johtajaylilääkäri, olli.huuskonen@vakehyva.fi

Nationalspråksnämnden beslutade att anteckna ärendet för kännedom.

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutade att anteckna ärendet för kännedom.

 

Mer information om beslutet ges av förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen, olli.huuskonen@kerava.fi.