Nationalspråksnämnden, möte 01-09-2022

Protokollet är granskat

§ 16 Presentation av organisattionskartan

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Organisationskartan bearbetas både på finska och på svenska. 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Olli Huuskonen, Johtajaylilääkäri, olli.huuskonen@vakehyva.fi

Nationalspråksnämnden beslutade att anteckna ärendet för kännedom.

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutade att anteckna ärendet för kännedom.

 

Mer information om beslutet ges av förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen, olli.huuskonen@kerava.fi.