Nationalspråksnämnden, möte 19-09-2023

Protokollet är granskat

§ 26 Presentation av Mellersta Nylands räddningsverk

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Nationalspråksnämnden besöker räddningscentralen för att bekanta sig med verksamheten. Innan sammanträdet tar nationalspråksnämnden del av en rundvandring i faciliteterna. Själva sammanträdet inleds med att räddningsdirektör Jyrki Landstedt presenterar Mellersta Nylands räddningsverk för nämnden. 

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden till kännedom.

Beslut

Nationalspråksnämnden beslöt att anteckna ärenden till kännedom.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.