Nationalspråksnämnden, möte 19-09-2023

Protokollet är granskat

§ 29 Presentation av serviceområdet för mun- och tandvård

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Serviceområdeschefen Helena Salusjärvi-Juopperi presenterar välfärdsområdets mun- och tandvård för nämnden. 

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden till kännedom

Beslut

Nationalspråksnämnden beslöt att anteckna ärenden till kännedom.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.

Möte hantering

Helena Salusjärvi-Juopperi och Maarit Raja-Aho avlägsnade sig efter behandlingen av ärendet kl. 19.18.