Nationalspråksnämnden, möte 19-09-2023

Protokollet är granskat

§ 27 Presentation av välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab

VAKEDno-2022-143

Beslut

Ärendet har strukits från föredragningslistan.